StockInvest logotyp      
 
Start Om Stockinvest För Företag För investerare Referenser Kontakt
   
 

 

Låt bolaget växa på rätt sätt

Stockinvest hjälper ditt företag med kapitalanskaffning och notering/listning på en svensk marknadsplats.

StockInvest är med tidigt innan grynnorna börjar dyka upp. Vi är med på den del av resan som är farofylld. Det är därför vi kallar oss för Finansiella Lotsar. Som finansiell lots är vi med på resan fram till notering, få en ägarspridning som är optimal och det gäller att ta in rätt kapital vid rätt tidpunkt.
Läs mer >>


För investerare i onoterade bolag är det A och O med rådgivare som ser till helheten och följer bolaget fram till notering. En investering i aktier är alltid riskfylld men en ökad genomlysning gör förutsättningarna mer gynsam. Stockinvest söker alltid säkerställa att investerares legitima krav på vederhäftig information tillgodoses. 
Läs mer >>


 

 

 

 


 

Skaffa en finansiell lots inför börsnoteringen

StockInvest fungerar som finansiell lots och hjälper bolagets ledning att navigera rätt bland grynnor och skär i bolagets emissions- och noteringsarbete. Vi har starka kompetenser inom corporate finance, IR/PR-arbete samt alla de områden som rör formalia och rutiner för att göra bolaget börsfäigt inför listningen/börsnoteringen.